Top 3 phần mềm ERP lớn nhất thế giới

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0 - thời đại chuyển đổi số, các doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển vững mạnh cần phải đổi mới tư duy, chuyển mình với thời đại. Vì vây, ERP là giải pháp phần mềm cho các nhà quản trị - phần mềm quản thông minh mà doanh nghiệp nào cũng nên có.