Điều khoản sử dụng

Phần mềm T4T - Giải pháp quản trị và kinh doanh toàn diện cho ngành thời trang

1 - Định nghĩa

- “Dịch vụ”: Phần mềm quản lý T4T chạy dưới tên miền https://t4t.vn/

- “Website”: Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ https://t4t.vn/

- “Nội dung”: Thông tin, bài viết, hình ảnh - video, biểu tượng được đăng trên Website.

- “Chủ tài khoản”: Người đăng ký ban đầu giữ tài khoản quản trị hoặc người giữ tài khoản quản trị, hoặc sử dụng tài khoản cá nhân bằng thông tin cá nhân.

- “Tài khoản quản trị”: Tài khoản được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký gói cước trên https://t4t.vn/

- “Bạn”: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên/ người sử dụng được chủ tài khoản cấp quyền truy cập vào sử dụng tài khoản trên T4T. Hoặc là những Bạn ghé thăm, tìm hiểu thông tin trên Website https://t4t.vn/

- “T4T”: Công ty cổ phần T4T. Hoặc phần mềm T4T.

- “Bên thứ ba”: Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của chủ tài khoản hoặc của T4T.

- “Dữ liệu/Data”: Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên các tính năng của phần mềm và được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

- “Khu vực chung”:
     + Các trang trên T4T gồm như Trang chủ; Giải pháp; Hướng dẫn - tài liệu - T4T update - hỏi & đáp; Khác - blogs - câu chuyện khách hàng - chương trình đối tác; Giới thiệu - T4T.vn là gì - liên hệ & hỏi đáp; Thị trường.
    + Màn hình đăng nhập, đăng ký tài khoản, Footer các trang, khu vực logo các trang trên giao diện website và điện thoại thông minh.

- “Khu vực riêng”: Các trang cài đặt và phần nội dung quản lý các tính năng.

- “Tính năng”: Các tính năng hiện có và đang được cung cấp trên T4T.

2 - Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm T4T phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của T4T dưới tên miền chính thức https://t4t.vn/. T4T duy trì trang thông tin điện tử https://t4t.vn/ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của T4T, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. T4T có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại T4T.vn/dieu-khoan-su-dung/. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của T4T.

3 - Sử dụng hợp pháp

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4 - Quyền sở hữu trí tuệ

Website https://t4t.vn/ và phần mềm T4T thuộc bản quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ T4T.

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của T4T. T4T cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung để sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; không chỉnh sửa nội dung. Hoặc trích dẫn nguồn từ Website phải theo đúng quy định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của T4T. Để yêu cầu sử dụng nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: support@t4t.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://t4t.vn/.

5 - Bảo mật thông tin

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào T4T để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và T4T. T4T không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào phần mềm T4T của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. T4T khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, T4T cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của T4T và không tiết lộ cho bên thứ ba. T4T chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và phần mềm T4T khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

6 - Xử lý sự cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho T4T khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với T4T để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, T4T luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên T4T sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

7 - Giới hạn trách nhiệm

T4T sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, phần mềm T4T; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của T4T.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng T4T, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của T4T sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của T4T.

T4T sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website https://t4t.vn/. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, T4T không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. T4T khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. T4T không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

8 - Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. T4T không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên T4T và các nhân viên của T4T cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, T4T cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể truy cập và tra cứu hướng dẫn tại trang Tài liệu https://t4t.vn/tai-lieu.html. T4T có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tuy nhiên T4T sẽ có đội ngũ nhân viên support hướng dẫn Bạn sử dụng, thực hiện thao tác mỗi khi bạn có nhu cầu và liên hệ tại trang Liên hệ - hỗ trợ https://t4t.vn/contact.

10 - Khu vực sử dụng chung

Bạn hiểu và chấp nhận rằng T4T có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của T4T, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ quy định trong Hợp đồng.

11 - Khu vực sử dụng riêng

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. T4T không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ quy định trong Hợp đồng.

12 - Truy cập khu vực riêng

Bạn hiểu và chấp nhận rằng T4T có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố và khi Bạn yêu cầu trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của T4T, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

13 - Thông tin liên lạc

T4T khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng T4T qua Hotline 024 736 6899 từ 8 giờ 30 sáng đến 17 giờ 25 mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.
Bạn có thể dùng công cụ form hỗ trợ ở mục Liên hệ https://t4t.vn/contact để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng

Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Bạn từ email support@t4t.vn. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Bạn nhận được email không đến từ nguồn trên, T4T khuyến nghị Bạn liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

T4T khuyến cáo Bạn chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email support@t4t.vn hoặc qua hướng dẫn từ Hotline. T4T không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Bạn được bảo mật nếu Bạn gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của T4T.

14 - Thương hiệu

Thương hiệu T4T, Logo T4T… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của T4T tại Việt Nam. T4T có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Bạn không được đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lặp với những nhãn hiệu và logo đã được đăng ký độc quyền. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu T4T, logo T4T và phải sử dụng theo đúng quy định của T4T.

15 - Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

16 - Phần mềm T4T

Nếu bạn đã truy cập và sử dụng T4T, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Khi sử dụng phần mềm T4T, Bạn hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên máy tính/ điện thoại của Bạn chẳng hạn như ghi dữ liệu của phần mềm T4T lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của Bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi Bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị hoặc các thiết bị có sử dụng phần mềm T4T trong tầm kiểm soát và an toàn; T4T không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của Bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của Bạn.

Bạn phải tuân thủ các điều khoản của các quy tắc sử dụng phần mềm T4T.

17 - Dịch vụ liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi T4T và Bên thứ ba, được T4T và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm T4T.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và T4T được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm quản lý T4T; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. T4T chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

 

Tin nổi bật trong ngày

Hướng dẫn sử dụng tin nhắn ZNS: Phân loại, gửi tin CSKH và Follow up (Hậu mãi)
22/08/2023
Dự đoán xu hướng “chuyển đổi số” của kinh doanh ngành thời trang năm 2023
29/11/2022
ERP Là Gì? Phần Mềm ERP Có Cần Thiết Cho Doanh Nghiệp?
13/05/2022
Chiến Lược Tăng Tỉ Lệ Mua Hàng Cho Doanh Nghiệp Thời Trang SME
12/05/2022
Chuyển Đổi Số Cho Nhà May - Nên Hay Không?
11/05/2022