QUẢN LÝ KHO VẬN

Giải pháp quản lý kho hàng giúp doanh nghiệp cân bằng được nhu cầu dự trữ hàng hóa cho sản xuất và phân phối sản phẩm. Đồng thời duy trì chi phí quản lý kho một cách hợp lý.

Update thêm các tính năng hàng trả, hàng lỗi, hàng hết hạn sử dụng.

Đăng ký dùng thử
 

Tồn kho

Những sản phẩm, nguyên vật liệu,... được dự trữ trong kho và bán ra sau cùng giúp giảm thiểu chi phí không cần thiết và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh
 

Xuất kho

Hoạt động lấy hàng hóa và đưa ra khỏi kho nhằm phục vụ mục đích kinh doanh, sản xuất hoặc bảo quản, vận chuyển
 

Nhập kho

Hoạt động nhập hàng hóa vào kho sau khi mua về giúp kiểm soát được các mặt hàng hiện có và duy trì hoạt động kinh doanh trơn tru
 

Kiểm kho

Hoạt động kiểm kê số lượng và tình trạng hàng hóa trong kho nhằm đảm bảo tiêu chuẩn và nắm bắt tình trạng hàng hóa để có hướng phát triển chính xác

Tồn kho

Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho hiệu quả, chính xác hơn:

 • Thống kê nhanh chóng hàng tồn kho, tổng lượng sản phẩm, hàng hóa khả dụng và giá trị hàng hóa
 • Nhập, phân loại thông tin hàng hóa chi tiết, rõ ràng.
 • Dễ dàng thao tác, kiểm tra với từng loại hàng hóa, sản phẩm theo đơn vị cửa hàng/ liên chi nhánh
 • Rà soát, tìm kiếm đa tầng sản phẩm hàng tồn kho
 • In barcode, qrcode sản phẩm
Đăng ký dùng thử

Xuất kho

Bao gồm các hoạt động xuất bán và xuất sản xuất

Với tính năng cho phép doanh nghiệp có thể:

 • Xuất file trang để hỗ trợ quản lý
 • Thêm mới phiếu xuất và kiểm tra danh sách tình trạng xuất kho, giao dịch
 • Thao tác chi tiết với từng phiếu xuất
 • Rà soát, lọc phiếu xuất đa tầng để kiểm tra tình trạng kho xuất
 • Thống kê nhanh chóng tổng phiếu xuất,  sản phẩm, doanh thu, tình trạng thanh toán và công nợ
Đăng ký dùng thử

Nhập kho

Hoạt động nhập kho từ các đối tác, nhà sản xuất,...

 • Xuất file trang để hỗ trợ quản lý
 • Thêm mới phiếu nhập và kiểm tra danh sách tình trạng nhập kho, giao dịch
 • Thao tác chi tiết với từng phiếu nhập
 • Rà soát, lọc phiếu nhập đa tầng để kiểm tra tình trạng nhập kho
 • Thống kê nhanh chóng tổng phiếu nhập,  sản phẩm, doanh thu, tình trạng thanh toán và công nợ
Đăng ký dùng thử

Kiểm kho - Chuyển kho

Gồm các tính năng kiểm kho - chuyển kho:

KIỂM KHO:

- Thêm mới và xuất file phiếu kiểm kho để hỗ trợ công việc quản lý

- Thống kê danh sách kiểm kho theo từng chi nhánh kho và trạng thái kiểm kho

- Kiểm tra chi tiết hoạt động kiểm kho theo nhiều tiêu chí

- Phân loại, tìm kiếm, lọc phiếu kiểm kho nhanh chóng

CHUYỂN KHO:

- Các hoạt động chuyển từ kho xuất sang kho nhận

- Thêm mới, xuất file phiếu chuyển kho nhanh chóng

- Thống kê, phân loại danh sách chuyển kho và trạng thái chuyển kho

- Kiểm tra, tìm kiếm, lọc chi tiết các hoạt động chuyển kho

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Để trải nghiệm phần mềm quản lý tồn kho tốt nhất được +150,000 chủ shop tin dùng