T4T - Giải pháp quản trị và kinh doanh toàn diện cho ngành thời trang.

Giúp cho bạn làm việc mọi lúc, mọi nơi chỉ với một thiết bị được kết nối mạng Internet.

Quản lý khách hàng

Tập trung - Hiệu quả

Phân loại, đánh giá và quản lý dữ liệu khách hàng theo nhiều tiêu chí giúp xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững

Quản lý cửa hàng và bán hàng

Tiết kiệm - Tối ưu

Gồm các tính năng tiện lợi hỗ trợ cho hoạt động quản lý và kinh doanh tại cửa hàng dễ dàng hơn, tối ưu hơn.

Quản lý sản xuất và dịch vụ

Tiện lợi - Nhanh chóng 

Gồm các tính năng giúp theo dõi, bám sát các kế hoạch sản xuất đảm bảo dịch vụ đạt tiêu chuẩn về cả số lượng và chất lượng

Quản lý tài chính

Chuyên nghiệp - Hệ thống

Công cụ đáp ứng yêu cầu về quản lý sổ quỹ, thu chi, công nợ... và báo cáo tài chính cho hoạt động quản trị của doanh nghiệp thời trang

Quản lý kho vận

Đơn giản - Nhanh chóng

Giải pháp giúp hoạt động quản lý kho vận hiệu quả nhanh chóng thông qua tính năng quản lý tồn kho, quản lý xuất - nhập kho...

Quản lý nhân sự

Đồng bộ - Chuyên sâu

Giải pháp nhằm phát huy năng lực nhân sự từ đó nâng cao hiệu quả lao động và đem lại sự phát triển vượt trội cho tập thể, doanh nghiệp thời trang

T4T đã sẵn sàng giúp bạn bán hàng nhiều hơn
Hãy để T4T đồng hành cùng bạn!