[Sản xuất] Tính năng cập nhật trạng thái giao việc hàng loạt

Thân gửi Quý khách hàng!

T4T phát triển tính năng MỚI - TÍNH NĂNG CẬP NHẬT TRẠNG THÁI GIAO VIỆC HÀNG LOẠT nằm ở trang Công đoạn thiết kế và Công đoạn bảo hành.

- Đây là tính năng nhằm giúp Quý khách hàng thực hiện thao tác thay đổi trạng thái giao việc hàng loạt cho nhân viên chỉ trong 1 click. Quý khách sẽ không cần click chọn từng dòng sản phẩm rồi bấm chọn thay đổi trạng thái giao việc của sản phẩm đó nữa. 

- Với tính năng này sẽ hỗ trợ quản lý, theo dõi và thực hiện công việc nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn.

- Thực hiện khi chọn đúng tab công việc cần giao, chọn vào hàng loạt các ô công việc bên phía tay trái giao diện màn hình (áp dụng giao diện máy tính) hoặc mỗi ô vuông phía trên mỗi bảng công việc (áp dụng giao diện điện thoại)

Hướng dẫn sử dụng tính năng

Các bước để truy cập và sử dụng tính năng cập nhật trạng thái giao việc hàng loạt

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào tài khoản => Chọn mục Sản xuất => Chọn công đoạn thiết kế => Chọn các sản phẩm muốn thay đổi trạng thái giao việc => Chọn cập nhật trạng thái => Cột “trạng thái” sẽ được thay đổi hàng loạt.

2. Hướng dẫn chi tiết

  • Cách truy cập: Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục Sản xuất

Cách 1: Truy cập vào mục sản xuất ở cột “menu các tính năng” bên tay trái màn hình

Cách 2: Truy cập vào mục sản xuất ở “ giao việc - bảng công cụ” bên trái màn hình, phía dưới tên đăng nhập.

 

  • Sử dụng tính năng

Bước 1:

Sau khi đã truy cập vào mục sản xuất sẽ hiển thị trang Trang chủ giao việc. Sau đó, lại chọn đến tab trang Công đoạn thiết kế hoặc Công đoạn bảo hành, giao diện làm việc sẽ chuyển đến trang tương ứng.


Bước 2:

Khi muốn thay đổi trạng thái giao việc hàng loạt của sản phẩm, chọn tích ô của các dòng sản phẩm muốn thay đổi trạng thái. 

Bước 3:

Chọn vào tính năng “cập nhật trạng thái” ở phía trên bên trái giao diện màn hình (áp dụng với máy tính) hoặc ngay phía trên cùng màn hình (áp dụng với điện thoại). 

Hiển thị bảng trạng thái với các trạng thái như Hủy, Sản xuất, Hoàn thành => Chọn đến dòng trạng thái muốn thay đổi => Chọn Lưu/ Hủy ở bảng thông báo => Trạng thái của sản phẩm đã được thay đổi.

(Hình ảnh minh họa)