Định hướng phong cách bằng A.I

Dựa trên hàng triệu người trên thế giới với NGOẠI HÌNH, Nhu cầu khác nhau.
Tính năng này, T4T sẽ tự động đưa ra định hướng về thời trang dựa trên yêu cầu của bạn, giúp bạn nhanh chóng có những thông tin hữu ích để tư vấn cho khách hàng của bạn.